(ویدئو) ابتکار چوپان چینی برای عبور گوسفنده از خیابان

ایران (جمهوری اسلامی)

۰۸:۴۱ – ۱۴۰۱/۰۸/۱۱